نكو در موافقت با حذف ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید:

شرایط را برای كارگراران بدتر نکنیم

مجلس

ما نباید اجازه دهیم کارگران که با پایین‌ترین دستمزد در حال کار و سپری کردن زندگی خودشان هستند به خاک سیاه نشانده شوند زیرا قانون زمانی خوب است که به قانون و قانونگرایی منتهی شود نه دست کارفرمایان را برای اخراج باز گذارد که به نظر من با تصویب این ماده الحاقی فقط حقوق کارگران تضعیف و تضییع می‌شود.

عضو كمیسیون اقتصادی تاكید كرد: می‌کنم اجازه دهید کارگران عزیز که مکمل تولید هستند و همیشه ایثارگر این راه بودند با شرایط بهتری ادامه راه دهند و شرایط آنها را بدتر نکنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم نکو در موافقت با حذف ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مربوط به اصلاحات قانون کار می شود، گفت: لازم می‌دانم که نظر کمیسیون مشترک را در برخی از موارد موجود که در این ماده وجود دارد جلب کنم. ما باید در این ماده به دنبال رفع موانع کار و تولید باشیم. ما باید بدانیم کارگران خود بخشی از تولید محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: به جای آنکه به دنبال شفاف‌سازی قراردادها و روابط کار باشیم قصد داریم با این ماده الحاقی مشکلی ایجاد و دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر کنیم. کجای این موضوع می‌تواند رفع موانع تولید باشد که به نظر من این به خاک سیاه نشاندن کارگران است.

عضو كمیسیون اقتصادی افزود: ما نباید اجازه دهیم کارگران که با پایین‌ترین دستمزد در حال کار و سپری کردن زندگی خودشان هستند به خاک سیاه نشانده شوند زیرا قانون زمانی خوب است که به قانون و قانونگرایی منتهی شود نه دست کارفرمایان را برای اخراج باز گذارد که به نظر من با تصویب این ماده الحاقی فقط حقوق کارگران تضعیف و تضییع می‌شود.

نكو با اشاره به به بند (ب) این ماده الحاقی اظهار داشت: کارگران با این موضوع همیشه در دلهره و احساس ناامنی به سر خواهند برد و با تصویب این بند و ماده به جای آنکه به تقویت آینده آنها بپردازیم شرایط آنها را بدتر خواهیم کرد.

نماینده رباط كریم تصریح کرد: خواهش می‌کنم اجازه دهید کارگران عزیز که مکمل تولید هستند و همیشه ایثارگر این راه بودند با شرایط بهتری ادامه راه دهند و شرایط آنها را بدتر نکنیم.

کد N667508