دو مهاجم نشریه شارلی ابدو کشته شدند

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری فرانسه در خبری از پاریس گزارش داد پلیس فرانسه از کشته شدن دو مهاجم به دفتر نشریه شارلی ابدو خبر داد.

5252

کد N666985