سودانی در گفتگو با مهر:

با دستگیری دبیر کل الوفاق شاهد نوعی انتحار در بحرین هستیم

سیاسی

نماینده مردم اهواز گفت: بی توجهی رژیم آل خلیفه به مطالبات به حق و دموکراتیک مردم بحرین نوعی انتحار سیاسی در این کشور را نمایش می دهد.

ناصر سودانی نماینده مردم اهواز و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید ۱۵ روزه بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق توسط رژیم آل خلیفه گفت:  آنچه در بحرین اتفاق افتاده است مطالبات منطقی، مسالمت آمیز، دموکراتیک، علمی و همگانی مردم حاضر در صحنه سیاسی بحرین است که در قاموس حقوق بشری و در دکترین نظام های دموکراتیک چنین مطالباتی باید به کرسی نشسته و با تسلیم یا همراهی نظام حاکم روبرو می شد.

وی افزود: متاسفانه بدون در نظر گرفتن این مطالبات به حق و حضور باشکوه و حداکثری مردمی در صحنه، شاهد نوعی انتحار سیاسی در حکومت بحرین هستیم.

این نماینده اهواز ادامه داد: حاکمان بحرین تصور می کنند که با قوه قهریه، زور و قلع و قمع معترضان و نیز ادامه بازداشت ها و درگیری ها و خونریزی در خیابانها می توانند این آتشفشان را خاموش کنند که این مسلما نگاه ابتدایی و متحجرانه و قرون وسطایی است.

سودانی گفت: حکومت بحرین هیچ راهی جز تسلیم شدن در برابر خواسته های مشروع مردم این کشور و تجدیدنظر و اصلاحاتی در ساختار حکومت بحرین ندارد.

این نماینده مجلس یادآور شد:  ادامه دستگیری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق هم آتش این آتشفشان را فروزان تر خواهد کرد و هم عقب نشینی حاکمان آل خلیفه را تسریع خواهد بخشید.

وی تصریح کرد: صحنه آینده بحرین اگر با این رویه بخواهد ادامه پیدا کند صحنه آشوب و درگیری بوده و در نهایت پیروزی از آن ملت هاست.