داوداوغلو ازمسلمانان خواست دربرابر اسلام هراسی سر خود را بالا بگیرند

واحدمرکزی خبر نوشت:

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه از «ترک های مسلمان» خواست اگر در پی حمله مرگبار اخیر به دفتر یک نشریه طنز فرانسوی ، با هر گونه واکنش افراطی و اسلام هراسانه رو به رو شدند، سر خود را بالا نگه دارند.
به گزارش پایگاه اینترنتی آناتولی از آنکارا، داوداوغلو در ضیافت شامی در حاشیه هفتمین کنفرانس سفرا در پایتخت ترکیه اعلام کرد: «زمان آن است که ما به عنوان ترک های مسلمان در برابر هر گونه افراط گرایی و افزایش حملات اسلام هراسی، سرهای خود را بالا بگیریم».
اظهارات نخست وزیر ترکیه در پی حمله روز چهارشنبه به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس بیان شد؛ حمله ای که در آن، 12 نفر از جمله چهار کاریکاتوریست و دو مامور پلیس کشته شدند.
داوداوغلو گفت مردم ترکیه در سراسر جهان اگر با هر گونه نژادپرستی مواجه شدند، باید بر هویت خود به عنوان ترک های مسلمان تاکید کنند.
وی افزود: «همه ما باید بدون هیچ تردیدی، هویت اسلامی -ترکی خود را اعلام کنیم».
روز چهارشنبه، داوداوغلو با محکوم کردن جنایت پاریس به عنوان اقدامی تروریستی، موضع ترکیه را علیه تروریسم و خشونت، تکرار کرد.
وی گفت: «هم اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است همه کشورها موضعی جمعی در برابر چنین حملاتی همچنین علیه نژادپرستی و بیگانه ستیزی اتخاذ کنند. فقط در آن صورت، ما به جهانی بدون تروریسم دست خواهیم یافت و آرامش فرهنگی و احترام متقابل حاکم خواهد شد».
وی خاطر نشان شد وحشیگری هایی همچون جنایت پاریس به تروریسم منجر شد و تروریسم نیز زمینه را برای نژادپرستی و بیگانه ستیزی هموار کرد.

4949

کد N666348