میرمحمدی به ایلنا خبر داد:| 240639

ادامه بررسی طرح ساماندهی احزاب پس از لوایح رفع موانع تولید و بودجه در مجلس

مجلس

پیش از این 12 ماده از طرح ساماندهی احزاب در صحن علنی تصویب شده و 12 ماده از آم باقی مانده؛ برگزاری جلسات نیز ادامه دارد تا در اولین فرصت در کمیسیون بررسی شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار از ادامه بررسی طرح ساماندهی احزاب پس از لایحه رفع موانع تولید و بررسی نهایی بودجه سال آینده خبر داد.

سیدمحمدحسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در خصوص طرح  ساماندهی احزاب در مجلس شورای اسلامی به این طرح گفت: مقداری از این طرح به علت اینکه دستورکار فوری پیش آمد، معوق ماند که بعد از آن اصلاح قانون احزاب دنبال خواهد شد.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب  ادامه داد: ایراداتی که به این طرح گرفته شده است هنوز به شورای نگهبان ارجاع داده نشده است. تعدادی از موادش بین راه معوق ماند زیرا چند دستور مثل رفع موانع تولید با استفاده از بند 105 آیین نامه خارج از نوبت به صحن مجلس آمد.

وی درباره درخواست وزارت کشور برای مسکوت نگه داشتن این طرح در مجلس اظهار داشت: چنین خبری و اینکه شورای نگهبان درخواست مسکوت نگه داشتن این طرح را داده است به هیچ عنوان درست نیست چون نمی‌شود و در صحن بود بنابراین زمانی که در صحن باشد باز باید برای چنین موضوعی هم مجلس رای بدهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:فکر می‌کنم بعد از لایحه رفع موانع تولید و همچنین بررسی نهایی بودجه، اصلاح قانون احزاب دنبال خواهد شد.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: پیش از این 12 ماده از طرح ساماندهی احزاب در صحن علنی تصویب شده و 12 ماده از آم باقی مانده؛ برگزاری جلسات نیز ادامه دارد تا در اولین فرصت در کمیسیون بررسی شود.

کد N666273