از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

دولت

هیئت‌ وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد.

هیئت‌ وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این آیین‌نامه، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط برای تأسیس و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، مؤسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، حساب امین و گواهی سپرده انجام می‌دهد.

کد N665857