فیلم/ حمله به رهبر اپوزیسیون ترکیه در جریان برگزاری یک نشست

سیاسی

«کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در جریان برگزاری یک نشست از سوی یک معترض مورد حمله قرار گرفت.

فیلم/ حمله به رهبر اپوزیسیون ترکیه در جریان برگزاری یک نشست«کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در جریان برگزاری یک نشست از سوی یک معترض مورد حمله قرار گرفت.