شورای امنیت حمله به نشریه فرانسوی را محکوم کرد

سیاسی

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در بیانیه ای حمله به نشریه فرانسوی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای با شدیدترین عبارات حمله تروریستی به نشریه فرانسوی را محکوم کرد.

در این بیانیه به خانواده های قربانیان و دولت فرانسه تسلیت گفته شده و با آنها ابراز همدردی شده است.

شورای امنیت در ادامه بر ضرورت محاکمه عاملان حمله به نشریه فرانسوی و مقابله با اقدامات تروریستی با تمامی ابزارها و طبق منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.

در پایان بیانیه تاکید شده است: هر اقدام تروریستی جنایت آمیزی صرفنظر از اینکه با چه انگیزه ای و در چه مکانی انجام شده باشد قابل توجیه نیست.