لاریجانی مطرح کرد:

تعصبات جاهلانه ریشه درگیری ها در منطقه است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی ریشه درگیری در منطقه را وجود تعصبات جاهلان عنوان کرد و گفت: گفتگوی مذاهب ضرورتی انکار ناپذیر است و درگیری های منطقه نشان می دهد که افکار باید نزدیک شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در مراسم فارغ التحصیلی جمعی از دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب قم گفت: وجود چنین دانشگاهی که بتواند ادیان و مذاهب را معرفی کند در جهان امروز ضرورت داشته تا رجال و دانشمندان در فضایی ثابت سایر ادیان را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با ضرورت انجام اینگونه مطالعات بیان کرد: بسیاری از تنازعی که در گذشته میان ادیان وجود داشت به دلیل نشناختن مذاهب بود جدال های خونینی در غرب بین متعصبان دینی وجود داشت و در شرق نیز با جنگ های عثمانی شیوع پیدا کرد.البته گرایشات سیاسی و کشورگشایی ها هم دلیلی برای این موضوع محسوب می شود.

رئیس قوه مقننه ریشه درگیری در منطقه را تعصبات جاهلانه عنوان کرد و افزود: به همین دلیل برای گفتگوی مذاهب ضرورتی انکار ناپذیر وجود دارد و درگیری های منطقه نشان می دهد که افکار باید نزدیک شوند.

وی با بیان اینکه سود این درگیری ها برای اسرائیل و آمریکا است گفت: بررسی های تاریخی نشان می دهد که گفتگوی مذاهب از هدر رفت انرژی کشورها جلوگیری کرده و کمتر شاهد وقوع اینگونه درگیری ها خواهیم بود.

 لاریجانی با اشاره به هدایت شدن سرکردگان داعش از سوی غرب گفت: البته گفتگوی ادیان باعث می شود که بسیاری از زیرمجموعه ها با اعتقادات دینی آشنا شوند که این موضوعات باید ادامه یابد.

رئیس مجلس تصریح کرد: ادیان مختلف را که مورد بررسی قرار می دهیم در بسیاری از امور مشابهاتی دارند و آیا عالمانی در حوزه هستند که با این وحدت و اصول اسلامی آتش افروزی را ترویج کنند؟

وی با بیان اینکه اشتراکات بسیاری بین دین ها بالاخص دین های خداباور وجود دارد گفت: برخی از ادیان مانند اسلام، یهودیت ومسیحیت خداباور هستند البته برخی ادیان مانند بودیسم اینگونه خداباوری را ندارند اما بخش اعظم دین های خداباور را قبول دارند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اصل باید همکاری مسالمت آمیز باشد گفت: برخی فکر می کنند که دایماً باید متمایز شد در صورتی که اصل، همزیستن مسالمت آمیز بوده و این موضوع به مطالعات دینی ضرورت می بخشد.

وی تأکید کرد: گفتگوی ادیان با افرادی که مبانی عقلانی دارند زودتر به نتیجه می رسد.

لاریجانی تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه اگر بخواهیم گفتگوی دینی زنده شود باید جنبه های فلسفی و عرفانی را مورد توجه قرار دهیم و وجود نقاط مشترک باعث نزدیکی میان ادیان می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از لحاظ اجتماعی هم گفتگوی ادیان را نیازمندیم و خلاء های اجتماعی با طرز فکر معنوی و دینی پر می شود.

 لاریجانی اظهار داشت: اگر ادیان نجات دهنده بشر بتوانند تقرب به دین را عمومی تر کنند خلاء های موجود در این ساحل آرام می گیرند و امیدوارم که این موسسه علمی با توجه به شرایط سیاسی امروز هر چه زودتر به اهداف تعیین شده دست یابد.

گفتنی است در پایان این مراسم  لاریجان مدرک فارغ التحصیلی تعدادی از دانشجویان را اهدا کرد.