انگلیس حمله مسلحانه پاریس را محکوم کرد

سیاسی

نخست وزیر انگلستان در پیامی حمله به دفتر روزنامه شارلی ابدو در پاریس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر انگلیس حمله مسلحانه انزجار آمیز به ساختمان هفته نامه فکاهی شارلی ابدو پاریس  را محکوم کرد.

«دیوید کامرون» در صفحه توییتر خود نوشت: قتل هایی که در پاریس اتفاق افتاد انزجار آمیز است .

وی همچنین با ابراز همدردی با مردم فرانسه نوشت: ما خود را در کنار ملت فرانسه در مبارزه با تروریسم و برای دفاع از آزادی مطبوعات می دانیم .