فیلم/ نخستین تصاویر از حمله به دفتر نشریه فرانسوی در پاریس

سیاسی

گروه بین الملل: ظهر امروز حمله افراد مسلح نقابدار به دفتر نشریه فرانسوی«شارلی هبدو» در پاریس که کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اکرم (ص) را منتشر کرده بود، 11 کشته و 10 زخمی برجا گذاشته است.

فیلم/ نخستین تصاویر از حمله به دفتر نشریه فرانسوی در پاریسگروه بین الملل: ظهر امروز حمله افراد مسلح نقابدار به دفتر نشریه فرانسوی«شارلی هبدو» در پاریس که کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اکرم (ص) را منتشر کرده بود، 11 کشته و 10 زخمی برجا گذاشته است.