نامه‌نگاری دفتر مقام رهبری درباره بررسی شرایط اخراج نماینده کارگران سیمان سپاهان

سیاست داخلی,کارگران اصفهان,سیمان سپاهان

معاون ارتباطات دفتر رهبری این نامه را در راستای پیگیری درخواست مادر نماینده اخراجی کارگران سیمان سپاهان مبنی بر بازگشت به کار فرزندش به وزارت کار ارسال کرده است.

معاون ارتباطات دفتر مقام رهبری با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، خواستار بررسی عادلانه درخواست بازگشت به کار «محمدصادق نادری»، نماینده اخراجی کارگران سیمان سپاهان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون ارتباطات دفتر مقام رهبری این نامه را در راستای پیگیری درخواست خانم «جمیله قدیری»، مادر شهید و مادر نماینده اخراجی کارگران سیمان سپاهان، مبنی بر بازگشت به کار فرزندش به وزارت کار ارسال کرده است.

خانم قدیری در این نامه گفته است محمدصادق نادری حدود ۹ سال در شرکت‌های پیمانکاری سیمان سپاهان مشغول انجام وظیفه بوده و به علت جدیت در وظایف محوله به عنوان نماینده کارگران انتخاب شده است.

او در نامه خود تاکید کرده است فرزندش به دستور دادستان شهرستان مبارکه از کارخانه سیمان سپاهان اخراج شده است.

گفتنی است آقای نادری از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان در پایان آبان ماه اخراج [span]شده است .

کارگران می‌گویند آقای نادری بعد از پیگیری مهم‌ترین مطالبه صنفی بیش از ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار از پیمانی به قرارداد مستقیم اخراج شده‌ است.

کد N664222