انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان بار دیگر به تاخیر افتاد

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید این كشور را به ۱۷ تا ۲۸ ماه ژانویه موکول کرد.

رئیس پارلمان لبنان انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور را بار دیگر به تاخیر انداخت.

به گزارش ایلنا ایلنا به نقل از النشره، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه امروز پارلمان، انتخاب رئس جمهوری جدید این کشور را به تاخیر انداخت.

بری جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان را به ۱۷ تا ۲۸ ماه ژانویه موکول کرد.

جلسه‌های پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید تا کنون بار‌ها به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تاخیر افتاده است.

کد N664173