مجلس شنبه هفته آینده هم جلسه علنی دارد

سیاسی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مجلس شنبه هفته آینده نیز جلسه علنی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

محمدرضا باهنر اعلام کرد: جهت بررسی مواد این لایحه مجلس شنبه هفته آینده نیز جلسه علنی خواهد داشت.