فیلم/ خودزنی یک مامور پلیس آمریکا در آسانسور

سیاسی

یک مامور پلیس ایالت اوهایو با 25 سال سابقه، حین گفتگو با همسرش در آسانسور اشتباهی خود را هدف قرار داد و از ناحیه شکم مجروح شد.

فیلم/ خودزنی یک مامور پلیس آمریکا در آسانسوریک مامور پلیس ایالت اوهایو با 25 سال سابقه، حین گفتگو با همسرش در آسانسور اشتباهی خود را هدف قرار داد و از ناحیه شکم مجروح شد.