در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

طرح سوالی که یک سال در انتظار صحن علنی مجلس بود

سیاسی

سوال کریمی قدوسی و ۴۰ نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در آذرماه سال ۹۲ مطرح شده و در کمیسیون بررسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و سوال مشترک ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه در دستور کار قرار گرفت.

سوال نمایندگان در مورد دلیل نادیده گرفتن مصادیق حقوق هسته ای ملت ایران در توافق نامه ژنو بود.

علاوه بر این در سوال دیگری، نمایندگان مطرح کردند که " آیا وقت آن نرسیده با پشتوانه این ملت انقلابی و شهدای این مرز و بوم در مقابل اهانت های آمریکا و رفتارهای غیردیپلماتیک مقامات متکبر غربی عکس العمل انقلابی بر وزن وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نشان دهید و از خوش بینی خود به این مقامات فریب کار و غیرقابل اعتماد غربی و آمریکایی بکاهید؟"

بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی، سوال جواد کریمی قدوسی و محمد جواد ظریف در پنجم آذر ماه سال ۹۲ جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و در نوزدهم آذر ماه ۹۲ در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

کریمی قدوسی در این جلسه اعلام کرده که در موافقت نامه ژنو محورهایی به امضای طرفین رسیده که عملا حقوق هسته ای ملت ایران را نادیده گرفته و مقدمه ای را فراهم کرده که در درازمدت کل برنامه های صلح آمیز هسته ای را به طور جدی تهدید و زیرسوال برده است.

ظریف در کمیسیون امنیت ملی تاکید کرده که یقین داشته باشید از حقوق مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری کوتاه نخواهیم آمد و محدودیت ها تنها در بازه زمانی مذاکرات است. نهایتا کریمی قدوسی از پاسخ وزیر قانع نشد.

در ادامه سوال ۴۰ نفر از نمایندگان ۲۱ اسفند سال ۹۲ از هیات رئیسه جهت بررسی به کمیسیون ارائه می شود که در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۳ کمیسیون جلسه بررسی سوال را بررسی می کند لیکن به دلیل عدم حضور ظریف تقاضای ارجاع سوال جهت بررسی به صحن علنی مجلس مطرح شده و مقرر می گردد این سوال در جلسه علنی بررسی شود.