شب گذشته انجام شد؛

توافق حزب الله و المستقبل درباره تکمیل اجرای طرح امنیتی در لبنان

سیاسی

حزب الله لبنان و جریان المستقبل شب گذشته درباره تکمیل اجرای طرح امنیتی در این کشور با یکدیگر توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دومین جلسه گفتگوهای حزب الله و جریان المستقبل شب گذشته در مقر ریاست پارلمان لبنان در "عین التینه" در بیروت برگزار شد.

در پایان این جلسه بیانیه ای صادر شد و در آن تاکید شد که در دیدار نمایندگان حزب الله و المستقبل گفتگوها با هدف ایجاد فضای دلپذیر تعامل برگزار شد و طرفین در این زمینه پیشرفت های خوبی داشتند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در این جلسه همچنین توافق شد که اجرای طرح امنیتی در سرتاسر لبنان به طور کامل انجام شود.

"نبیه بری" رئیس پارلمان لیبی در این جلسه حضور نداشت. نخستین جلسات گفتگو میان جریان المستقبل و حزب الله 23 دسامبر سال گذشته میلادی با حضور نبیه بری برگزار شد.