فیلم/ حمله نخست وزیر مغرب به رئیس پلیس دبی

سیاسی

گروه بین الملل: «عبدالاله بن کران» نخست وزیر مغرب که از رهبران اخوان المسلمین در این کشور محسوب می شود، «ضاحی خلفان»رئیس پلیس دبی را که از سقوط دولت مغرب صحبت کرده بود، خرافه گو دانست.

وی با تاکید بر روابط نزدیک میان مغرب و امارات، اظهارات رئیس پلیس دبی را بر خلاف اصول اخلاقی اسلامی و ناشی از تخیلات وی دانست.

فیلم/ حمله نخست وزیر مغرب به رئیس پلیس دبیگروه بین الملل: «عبدالاله بن کران» نخست وزیر مغرب که از رهبران اخوان المسلمین در این کشور محسوب می شود، «ضاحی خلفان»رئیس پلیس دبی را که از سقوط دولت مغرب صحبت کرده بود، خرافه گو دانست.