ممنوعیت وضع عوارض در صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای

سیاسی

با تصویب نمایندگان و به منظور تعیین مشوق‌های لازم برای تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین به کالاهای با ارزش افزوده بالا، وضع عوارض در صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان با تصویب ماده دیگری، به دولت اجازه دادند که برای فرآوری مواد خام و تحویل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.

وضع هر گونه عوارض در صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاها با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی، به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض در سایر مواد خام و کالاها با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی ایران ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.