"اولاند" مسئولیت بیکاری در فرانسه را به عهده گرفت

سیاسی

رئیس جمهوری فرانسه مسئولیت آمارهای بیکاری و پیامدهای آن در این کشور را به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24، رئیس جمهور فرانسه مسئولیت آمارهای ضعیف و پیامدهای آن در زمینه بیکاری در فرانسه را بر عهده گرفت.

فرانسوا اولاند با دادن وعده برای بهبود اوضاع و پذیرفتن مسئولیت کم کاری ها گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی 1 درصدی را مد نظر داریم. من با پرداختن به قرار مسئولیت پذیری و قانون رشد کسب و کار به گونه ای عمل خواهم کرد که در سال 2015 رشد اقتصادی بیشتر از یک درصد را داشته باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد در سال 2016 وضع بهتر از 2015 نیز خواهد شد.