تحریم روسیه عاملی پر خطر برای اروپا است

سیاسی

رئیس کمیسیون بین الملل دومای روسیه تحریم ها علیه کشورش را عاملی پر خطر برای اروپا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس دومای روسیه تحریم ها علیه روسیه را از عوامل پر خطر برای اتحادیه اروپا خواند.

آلکسی پوشکوف گفت: اتحادیه اروپا در حوزه غیر قابل پیش بینی  وارد شده است.

وی در این پیام که در توئیتر خود منتشر کرده است آهنگ ضعیف رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، تحریم ها علیه روسیه و خروج یونان از منطقه یورو را از مهم ترین عامل های پرخطر برای اروپا دانست.