معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند؛

مخالفت دادستانی کل بحرین با آزادی رهبر مخالفان

سیاسی

دادستانی کل بحرین با درخواست وکلای مدافع شیخ سلمان دبیر کل جمعیت «الوفاق» -بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون در بحرین-برای آزادی وی مخالفت کرد.

دادستانی کل بحرین با آزادی «شیخ علی سلمان» رهبر مخالفان در این کشور مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دادستانی کل بحرین با درخواست وکلای مدافع شیخ سلمان دبیر کل جمعیت «الوفاق» -بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون در بحرین-برای آزادی وی مخالفت کرد.

دادستانی کل بحرین همچنین حبس شیخ سلمان را برای دومین بار تمدید کرد.

دبیر کل جمعیت الوفاق بیش از یک هفته است که به اتهام اقدام علیه نظام حاکم و دعوت به سرنگونی آن در بازداشت به سر می‌برد.

در همین حال، مخالفان بحرینی بامداد امروز در اعتراض به ادامه بازداشت شیخ سلمان تظاهرات کرده و به شدت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

مخالفان بحرینی در مناطق مختلفی از این کشور از جمله «البلاد القدیم» زادگاه شیخ سلمان، «جزیره ستره» و «ابو اصبیع» تظاهرات کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

نیروهای امنیتی بحرین برای متفرق کردن معترضان به سمت آنان گاز اشک آور شلیک کردند.

کد N660194