میرلوحی در گفت و گو با ایلنا؛

جریانان‌هایی در کشور به دنبال دور زدن انتخابات هستند

سیاست داخلی

برخی جریان ها در گذشته از امکانات نیروهای نظامی برای رسیدن با اهداف سیاسی خود بسیار استفاده کرده است. این جریان وقتی دیدند این راه‌ها جوابگو نیست٬ در پی طرح مسائل دیگر هستند.

معاون وزیر کشور دوره اصلاحات در خصوص طرح حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر که به تایید شورای نگهبان، نرسید، معاون حقوقی وزارت کشور دولت اصلاحات با اشاره به اینکه جریان‌هایی در‌ کشور هستند که می‌خواهند اجازه ندهند شعار انتخاباتی دولت در بحث حقوق شهروندی محقق شود٬ گفت: این جریان‌ها به نحوی به دنبال دور زدن انتخابات هستند.

سیدمحمود میرلوحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح امر به معرف و نهی از منکر گفت: هرچه سعی می‌کنم با خوش‌بینی به این نوع موضوعات نگاه کنم و خودم را در لباس و موقعیت آن‌ها فرض کنم و به این طرح خوشبین باشم که بتواند گره‌ای از مشکلات کشور را باز کند، ولی نتوانسته‌ام خوش‌بین باشم؛ به عکس به شدت نگرانم که با توجه به روند مشکلات و مسائل کشور و مسائلی که در جوانان و بانوان داریم٬ با طرح اینگونه مباحث بیشتر تولیدکننده نگرانی باشد.

وی ادامه داد: ما امروز در کشور با نوعی نگاه مردانه در مسائل بانوان روبه‌رو هستیم که در این رویکرد سنتی٬ جهت اصلی این است که فقط آقایان باید تصمیم‌گیرنده مسائل بانوان باشند. باید به این افراد گفت بروید زندان‌ها را ببینید که کمترین سهم به خانم‌ها اختصاص دارد. به هر حال برخی فکر می‌کنند هر جا که خانم‌ها باشند٬ مشکلات آنجاست.

میرلوحی تصریح کرد: جریان‌های در‌ کشور هستند که می‌خواهند اجازه ندهند شعار انتخاباتی دولت در بحث حقوق شهروندی محقق شود٬ یعنی به نحوی به دنبال دور زدن انتخابات هستند. مهم‌ترین بخش اصل هشتم قانون اساسی نقد قدرت و حاکمیت است و نیاز روز ما هم در این بخش است. اما کاری که با این اصل هشتم می‌کنند که بیشتر شبیه جا دادن فیل، داخل فنجان است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برخی جریان‌ها که متاسفانه در گذشته از امکانات نیروهای نظامی برای رسیدن با اهداف سیاسی خود بسیار استفاده کرده است. همین جریان امروز مشاهده می‌کند این راه‌ها جوابگو نیست لذا به دنبال مطرح کردن این نوع مسائل و امتحان آنهاست.

کد N659823