دادستان کل کشور خبرداد:

برکناری برخی از مدیران در رابطه با تخلفات شرکت "پدیده"

سیاست داخلی

در این پرونده چهار وزارتخانه شاکی هستند که یکی از آنها وزارت جهاد و کشاورزی است. این وزارتخانه مدعی است که این اراضی نباید تصرف می‌شد و یا برخی از این اراضی تغییر کاربری داده شده است.

دادستان کل کشور به تشریح آخرین وضعیت پرونده تخلفات شرکت "پدیده" پرداخت و گفت: مدیرانی که در برابر تخلفات اغماض و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند٬‌برکنار و به تخلفات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در گفت‌وگویی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات شرکت "پدیده" گفت: در رابطه با این پرونده سوالات جدی وجود دارد که برای بررسی آن پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور با تاکید براینکه شرکت های سهامی خاص حق ندارند همانند شرکت‌های سهامی عام عمل کنند٬‌ ادامه داد:‌ هر کدام در قانون تجارت قوانین مرتبط با خود را دارند و طبیعتا فروش سهام باید با پشتوانه صورت گیرد نه اینکه در بازار دلالی بخواهد افزایش پیدا کند.

وی با ساختمان‌سازی های صورت گرفته توسط شرکت "پدیده" اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا چهار وزارتخانه شاکی هستند که یکی از آنها وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه مدعی است که این اراضی نباید تصرف می‌شد و یا در برخی از این اراضی تغییر کاربری داده شده است.

رییسی افزود: نظر ما این است که وزارت جهاد کشاورزی حتما آن میزان از اراضی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده است را مشخص و عملیات ساختمان‌سازی متوقف شود.

دادستان کل کشور به تخلفات برخی از مدیران در رابطه با این پرونده اشاره کرد و گفت:‌ در آن حوزه‌هایی که این شرکت فعال بوده است گزارش شده که برخی از مدیران علیرغم اینکه تخلفات مقابل دیدگان آنها انجام شده است اغماض و وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند که حتما باید برکنار و ضمن رسیدگی به تخلفاتشان با آنها برخورد شود.

کد N658987