هشدار مقام آلمانی در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه

سیاسی

رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان هشدار داد تضعیف بیشتر روسیه موجب قدرت گرفتن رقبای این کشور و به خطر افتادن اتحادیه اروپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان و رهبر حزب سوسیال دمکرات این کشور خواستار توقف اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه شد. وی در گفتگو با روزنامه بیلد آلمان گفت: چه کسی می خواهد اروپا را به وضعیتی خطرناک تر از شرایط کنونی دچار کند؟ به گفته وی افرادی که به دنبال تضعیف اقتصادی و سیاسی روسیه هستند، اهداف دیگری را دنبال می کنند.

گابریل یادآور شد: در آمریکا و اروپا قدرت هایی هستند که می خواهند قدرت رقیب دیگری را جایگزین روسیه کنند، اما این به نفع آلمان و اتحادیه اروپا نیست. اگر روسیه به عنوان یک بخش از حل بحران کنار گذاشته شود، برای تمام جهان خطرناک خواهد بود.

این مقام حزب اپوزیسیون آلمان با بیان این که هدف از اعمال تحریم ها نشاندن طرف روسی بر سر میز مذاکرات و حل مسالمت آمیز بحران اوکراین است افزود: ما می خواهیم به حل این بحران کمک کنیم، نه این که روسیه را به زانو در آوریم.

پیشتر نیز «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان و دیگر عضو ارشد حزب سوسیال دمکرات این کشور در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه هشدار داده بود.