دبیر اول کمیسیون اصل 90 در گفت و گو با ایلنا:

نامه دسته جمعی به لاریجانی استعفا نیست

مجلس

در ترکیب کمیسیون تلفیق این بار هر کمیسیون تخصصی سه نفر را باید انتخاب کند این در حالی است که 13 کمیسیون تخصصی در مجلس داریم اما کمیسیون اصل 90 را به عنوان کمیسیون خاص تلقی کردند.

دبیر کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: ما نامه‌ای دسته‌جمعی به آقای لاریجانی داده‌ایم مبنی بر اینکه چرا کمیسیون اصل 90 که کمیسیونی تخصصی است؛ به عنوان کمیسیون خاص تلقی شده است.

حسین آذین در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در خصوص خبری مبنی بر استعفای کمیسیون اصل 90 گفت: این موضوع را استعفا تلقی نمی‌کنیم بلکه نامه‌ای دسته‌جمعی به آقای لاریجانی نوشتیم که با توجه به مصوبه آیین‌نامه داخلی مجلس که ترکیب کمیسیون تلفیق را مشخص می‌کند٬ ما را به عنوان کمیسیون تخصصی تلقی نکرده است.

نماینده مردم رفسنجان ادامه داد: در ترکیب کمیسیون تلفیق این بار هر کمیسیون تخصصی سه نفر را باید انتخاب کند این در حالی است که 13 کمیسیون تخصصی در مجلس داریم اما کمیسیون اصل 90 را به عنوان کمیسیون خاص تلقی کردند.

وی در خصوص نامه نوشته شده به رئیس مجلس اظهار داشت: ما در نامه یادآور شدیم که قانون این را نمی‌گوید که کمیسیون اصل 90 به عنوان کمیسیون تخصصی در نظر گرفته نشود زیرا ما کمیسیون تخصصی و همچنین نظارت هستیم.

دبیر کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: ما نامه‌ای دسته‌جمعی به آقای لاریجانی داده‌ایم مبنی بر اینکه چرا کمیسیون اصل 90 که کمیسیونی تخصصی استف به عنوان کمیسیون خاص تلقی شده است.

آذین خاطرنشان کرد: حال این نامه را به آقای لاریجانی مکاتبه کرده‌‌ایم و منتظر نتیجه هستیم.

 

کد N658404