مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه 94با قانون بودجه 93

بودجه 94

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 را با قانون بودجه سال 1393 کل کشور مورد مقایسه قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات بخش عمومی با بیان این مطلب که هدف از تهیه این گزارش فراهم آوردن زمینه مقایسه بهتر ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال 1393 کل کشور است، افزود: مجموع احکام ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1394 ، تعداد 176 حکم است که 143 مورد از آنها مشابه قانون بودجه سال 1393 است.

به صورت تقریبی 81 درصد از تبصره ها و بندهای لایحه بودجه سال 1394 مشابه تبصره ها و بندهای قانون بودجه سال 1393 کل کشور است.

در ضمن در ذیل ستون شماره تبصره های لایحه بودجه سال 1394 ، شماره موادی از طرح الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوبه مجلس شورای اسلامی که مشابه لایحه مزبور می باشد برای مقایسه آورده شده است.

چارچوب و شکل ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 کل کشور شبیه قانون بودجه سال 1393 است.

در بخش اول گزارش به صورت کلی نشان داده شده است که هریک از تبصره ها و بندهای لایحه بودجه سال 1394 با کدام یک از تبصره ها و بندهای قانون بودجه سال 1393 کل کشور مشترک است. این امر در ابتدای گزارش به صورت جدول راهنما ارائه شده و در بخش دوم به صورت تفصیلی و دقیق بررسی شده است که میزان اشتراک تبصره ها و بندهای لایحه بودجه سال 1394 با تبصره ها و بندهای قانون بودجه سال 1393 چقدر است.

شایان ذکر است حدود 36 درصد احکام لایحه بودجه سال 1394 کل کشور در طرح الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مقایسه آنها در گزارش شماره 14066 انجام شده است.

انتهای پیام

کد N658260