فولادگر:

طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس امکان لابی‌گری كمتر می‌شود

مجلس

طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر ترکیب اعضای کمیسیون برای بالا بردن دقت نظر در زمان بررسی مواد و تصویب آنها را در پی خواهد داشت.

نماینده اصفهان تاكید كرد: طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر ترکیب اعضای کمیسیون برای بالا بردن دقت نظر در زمان بررسی مواد و تصویب آنها را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا فولادگر امروز در صحن علنی مجلس در موافقت با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاداتی در خصوص ضرورت تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق به کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس ارسال شده بود از این رو پیشنهادات در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس مبنی بر اینکه 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی ترکیب کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه را تشکیل می دهند، اظهار داشت: اولین اشکالی که در این خصوص وارد می‌شود طبق ماده 55 آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون تخصصی رسیدگی به بودجه تلفیق است و با این طرحی که ارائه شده ترتیبی ایجاد می‌شود که همه نمایندگان در زمان بررسی بودجه درگیر آن شوند.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح امکان لابی‌گری و نفوذ کمتر شده و بودجه با شفافیت و تخصص بیشتری بررسی می‌شود.

فولادگر افزود: طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر ترکیب اعضای کمیسیون برای بالا بردن دقت نظر در زمان بررسی مواد و تصویب آنها را در پی خواهد داشت.

کد N657864