ابوترابی فرد در آغاز جلسه علنی مجلس عنوان کرد:

بررسی نوسانات قیمت نفت در جلسه غیر علنی مجلس

سیاسی

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: یک ساعت در جلسه غیر علنی به دغدغه نمایندگان درباره نوسانات قیمت نفت پرداختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه غیر علنی صبح امروز گفت: به دلیل تقاضای وزیر نفت برای ارائه گزارش درباره بازار نفت با توجه به نوسانات موجود در جلسه غیر علنی، ما امروز از ساعت 8 و 15 دقیقه به مدت حدود یک ساعت با وزیر نفت در جلسه غیر علنی گفتگو داشتیم.

وی افزود: در این جلسه همکاران نقطه نظرات و دغدغه های خود را مطرح کرده و وزیر هم به تدوین این مسائل پرداخت.