اخبار بحرین؛

یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان منطقه البلاد القدیم

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه به منطقه البلاد القدیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از درگیری های مجدد میان نظامیان و تظاهرات کنندگان برای هفتمین روز متوالی در منطقه البلاد القدیم خبر دادند و افزودند: تظاهرات کنندگان خواستار آزادی شیخ علی سلمان هستند. عصر امروز نظامیان آل خلیفه با گاز اشک آور به سوی تظاهرات کنندگان یورش بردند.

تظاهرات کنندگان  که در میان آنها زنان و کودکان وجود داشتند تصاویر شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق که یکشنبه گذشته بازداشت شده است را حمل می کردند.

منابع وابسته به مخالفان از حضور نظامیان در خیابان البدیع خبر دادند.

این درحالی است که حامیان آل خلیفه با حمایت نظامیان تصویر شیخ علی سلمان را از مقابل ساختمان جمعیت الوفاق در منطقه البلاد القدیم جمع آوری کردند.