حیدرپور در گفتگو با مهر:

سرکوبی نهضت های مردمی بساط فروپاشی رژیم آل خلیفه را فراهم می کند

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات خشن همراه با کشتار و شکنجه در بحرین باعث می شود موج موضع گیری علیه رژیم حاکم در شکل گرفته و بساط فروپاشی رژیم آل خلیفه فراهم شود.

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق در بحرین گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران، جمعیت شیعیان در منطقه به تاسی از ملت ایران دست به تحرکات آزادی خواهانه زدند اما متاسفانه این تحرکات همواره از سوی حکومت های مستبد سرکوب و خفه شده است.

وی افزود: پس از شکل گیری موج بیداری اسلامی در منطقه نهضت های شیعی به صورت رسمی و کلاسیک فعالیت خود را در منطقه آغاز کردند که از جمله آن در کشور بحرین با داشتن اکثریت شیعه بود.

نماینده مردم شهرضا ادامه داد: از ابتدای تشکیل نهضت های شیعی در بحرین حکومت آل خلیفه آن را برنتابید و اقدامات گسترده مردمی را که در قالب راهپیمایی های متعدد نمایان شد سرکوب کرد.

حیدرپور با اشاره به دستگیری دبیرکل جمعیت الوفاق به عنوان آخرین اقدام سرکوب گرایانه رژیم آل خلیفه گفت: حکومت مستبد بحرین به هیچ وجه نمی تواند حقوق ملت بحرین را نادیده بگیرد چون دیر یا زود انقلابی که در ایران اتفاق افتاد در بسیاری از کشورهای منطقه همچون بحرین و عربستان نیز رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه رژیم آل خلیفه چاره ای جز پذیرفتن مطالبات جمعیت الوفاق و سایر شیعیان بحرینی را ندارد گفت: اینگونه اقدامات خشن همراه با کشتار و شکنجه باعث می شود موج موضع گیری علیه رژیم حاکم در بحرین شکل گرفته و هر چه زودتر بساط فروپاشی رژیم آل خلیفه فراهم شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشتیبانی از شیعیان بحرین وظیفه همه مسلمانان و دولت های اسلامی منطقه است خاطرنشان کرد: ملت ایران از دولتمردان کشور و دستگاه دیپلماسی می خواهد تا مراتب پشتیبانی جدی خود را از ملت بحرین و جمعیت های حق طلبانه به خصوص جمعیت الوفاق را اعلام کند.