فیلم/ تظاهرات مردم سوئد در حمایت از مسلمانان

سیاسی

گروه بین الملل: هزاران نفر از مردم سوئد روز گذشته در محکومیت اقدامات انجام شده علیه مسلمانان و به آتش کشیدن مساجد، دست به تظاهرات زدند. در هفته های اخیر به سه مسجد در سوئد حمله شده است.

فیلم/ تظاهرات مردم سوئد در حمایت از مسلمانانگروه بین الملل: هزاران نفر از مردم سوئد روز گذشته در محکومیت اقدامات انجام شده علیه مسلمانان و به آتش کشیدن مساجد، دست به تظاهرات زدند. در هفته های اخیر به سه مسجد در سوئد حمله شده است.