11 سرباز صهیونیست در اثر استنشاق گاز هیدرژون دچار خفگی شدند

سیاسی

منابع فلسطینی از انتقال 11 سرباز صهیونیست به بیمارستان در اثر استنشاق گاز هیدروژن خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، 11 سرباز صهیونیست در پی استنشاق گاز هیدروژن در پایگاه هوایی «حتسور» دچار خفگی شده اند.

بنابر این گزارش، این سربازان صهیونیست به بیمارستان منتقل شده اند.

خاطرنشان می شود گاز هیدروژن بی بو و غیر سمی است اما به علت رقیق کردن اکسیژن هوا، میتواند گاز منوکسید کربن (CO) تولید کرده و باعث خفگی شود.