فیلم/ نور افشانی سال نو میلادی در بلندترین برج جهان

سیاسی

آغاز سال 2015 میلادی با برگزاری مراسم نورافشانی در بلندترین برج جهان جشن گرفته شد.

فیلم/ نور افشانی سال نو میلادی در بلندترین برج جهانآغاز سال 2015 میلادی با برگزاری مراسم نورافشانی در بلندترین برج جهان جشن گرفته شد.

خواندنی از سراسر وب