خیریانپور:

تشکیلات فرمانداریهای ویژه مازندران تعیین تکلیف می شوند

سیاسی

ساری - معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری مازندران گفت: ساختار تشکیلات فرمانداریهای ویژه استان تعیین تکلیف می شوند و جزو برنامه هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریانپور،  یكی از مهم ترین دغدغه های استانداران، مقامات و مسئولین محلی و شهرستانی را تعیین تكلیف وضعیت ساختار و تشكیلات فرمانداری های ویژه دانست و افزود: مردم انتظار دارند با توجّه به ایجاد این فرمانداری ها، اعطای اختیارات و ارائه خدمات متناسب با آن در سطح شهرستان ها انجام پذیرد. ایشان با توجّه به استقرار فرمانداری ها و بخشداری های جدیدالتّاسیس در استان، كمبود نیروی انسانی را از مهمترین مشكلات فرمانداری ها و بخشداری ها دانست و درخواست کردتا سهمیه استخدامی برای جذب نیرو به استانداری مازندران اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران متناسب شدن ساختار فرمانداری ها به عنوان دستگاه های حاكمیتی با شاخص های لازم ـ ضرورت تسریع در متناسب سازی درجه بندی فرمانداریها و بخشداریها را خواستار شد و اعلام داشت بازنگری درجه بندی فرمانداریها و بخشداریها و رعایت شاخص های لازم برای اعمال درجه بندی می تواند روند خدمات رسانی به مردم را تسهیل کنند.

وی در ادامه ضرورت انجام ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی را مورد تأكید قرار داد و افزود: گزارش عملكرد شش ماه اوّل سال ۹۳ دستگاه های اجرایی استان از طریق سامانه مدیریت عملكرد به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال شد و ضرورت دارد مدیران كل دستگاه های اجرایی با دقّت و برنامه ریزی بهتر نسبت به انجام وظایف محوّله با جدّیت و تلاش مضاعف اقدام کنند.

وی عدم هماهنگی وزارتخانه ها با ادارات كل استانی، هوشمند نبودن سامانه، ابهام در برخی از شاخص ها و اجرایی نبودن برخی از برنامه ها را از چالشهای پیش رو در انجام ارزیابی نام برده و افزود: در این زمینه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باید تدابیر لازم را اتّخاذ کرده و از نقطه نظرات و پیشنهادات استانداری ها در این زمینه استفاده کند.

حسن خیریانپور تمركز امور در سازمان های مركزی و واحدهای ستادی را مهمترین عامل در عدم ارائه مطلوب خدمت رسانی به مردم قلمداد کرده و تصریح كرد: تفویض اختیار از دستگاه های اجرایی ستادی به ادارات كل استان و از استان به شهرستانها باید در سرلوحه كار مدیران قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران در این نشست بر تسریع در تصمیم گیری و اجرای بند ۱۰ مادّه ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری برای پرسنل بخشداریها، فرمانداریها و استانداریها تأكید نمود و گفت حقیقتاً ضرورت ایجاب می کند با توجّه به ماهیت و كثرت و حسّاسیّت و اهمّیت كار بخشداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها در خصوص حقوق و مزایای پرسنل مجموعه وزارت كشور یك بازنگری جدّی صورت پذیرفته و نسبت به واقعی سازی حقوق و مزایای پرسنل این وزارتخانه اقدام عاجل و سریع بعمل آمده و نسبت به تصمیم گیری و اجرایی شدن بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری برای پرسنل مجموعه وزارت كشور اقدام شود.