منابع وابسته به نیروهای مردمی:

داعش بیش از چهار ماه دیگر دوام نمی آورد

سیاسی

منابع وابسته به نیروهای مردمی ضمن تشریح وضع میدانی در دیالی و صلاح الدین و نینوا از پایان کار داعش طی سه تا چهار ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابو مهدی المهندس معاون رئیس هیئت مردمی گفت: احتمال می دهیم که همه مناطق استان صلاح الدین در کمتر از دو هفته آزاد شود.

وی افزود: استان دیالی به غیر منطقه کوچکی به نام الصدور که مساحت آن بالغ بر ده کیلومتر است از داعش آزاد شده است.

المهندس تاکید کرد: به غیر از آن موصل و الانبار باقی می ماند.در الانبار اقدام به یاری عشایر برای آزادی مناطقشان می کنیم و به سبب حساسیت منطقه است و در موصل اگر درخواست مشارکت از ما شود در آزاد سازی آن مشارکت می کنیم.داعش ظرف سه تا چهار ماه پایان می یابد و هم اکنون ما در آزاد سازی کوه سنجار و شهر سنجار مشارکت داریم و به دنبال آزاد سازی تلعفر هستیم.