سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار ایلنا:

تکذیب ارتباط سفرهای یونسی با برنامه‌های حزب اعتدال و توسعه/ دلایل افزایش بودجه دفتر معاون اول

دولت

افزایش بودجه معاونت اول ریاست جمهوری به دلیل فعالیت‌های جدیدتری است که به این معاونت داده شده با شرایط جدید معاونت نظارت و رهبردی نیز باید فعالیت خود را زیر نظر معاون اول انجام دهد.

سخنگوی دولت درخصوص بحث‌های ایجادشده مبنی بر شروع فعالیت انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه و حضور یونسی به عنوان نماینده این حزب٬ گفت: حزب اعتدال و توسعه سعادت ندارد از عضویت آقای یونسی در تشکیلات خود برخوردار شود بنابراین ارتباطی بین این فعالیت‌های آقای یونسی با برنامه سیاسی حزب اعتدال و توسعه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ مبنی بر اینکه برخی معتقدند یونسی به نمایندگی از حزب اعتدال و توسعه به منظور راه‌اندازی ستادهای استانی برای انتخابات مجلس آینده سفرهای استانی خود را آغاز کرده است٬ گفت: آقای یونسی شخصیت محترم و فعالی است و در اموری که به ایشان واسپاری شده٬ یعنی بحث اقلیت‌ها و اقوام باید همواره سفرهایی را داشته باشد.

وی افزود: البته حزب اعتدال و توسعه سعادت ندارد از عضویت آقای یونسی در تشکیلات خود برخوردار شود بنابراین ارتباطی بین فعالیت‌های آقای یونسی با برنامه سیاسی حزب اعتدال و توسعه وجود ندارد و هر گونه مطلبی درمورد ارتباط این فعالیت با حزب اعتدال و توسعه قویا مردود است.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا؛ مبنی بر اینکه آیا شما افزایش بودجه دفتر آقای جهانگیری از ۲ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان را تایید می‌کنید٬ گفت: همانطور که می‌دانید هم اکنون بودجه‌ریزی به صورت عملیاتی تنظیم شده است و به هر دستگاه بر اساس ماموریت‌هایی که در یک سال به آن داده می‌شود٬ اعتبار اعطا می‌گردد.

وی گفت: به اعتبار اینکه یک دستگاه سال قبل اعتباراتی داشته و باید امسال آن را افزایش داد٬ نمی‌توان صحبت کرد ممکن است اعتبار یک دستگاهی حتی در بودجه سال بعد آن کمتر هم شود در تشکیلات معاونت اول ریاست جمهوری ماموریت‌های جدیدی فراهم شد که باید متناسب با آن بودجه و اعتباراتی به این دستگاه اختصاص پیدا می‌کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: افزایش بودجه معاونت اول ریاست جمهوری به دلیل فعالیت‌های جدیدتری است که به این معاونت داده شده با شرایط جدید معاونت نظارت و رهبردی نیز باید فعالیت خود را زیر نظر معاون اول انجام دهد. خود ما سخت‌گیر‌تر هستیم و مطمئن باشید که تک‌تک اعتبارات نهادهای دولتی توجیه منطقی دارد.

کد N652428