مجلس تصویب کرد؛

معافیت سرمایه‌گذاران از پرداخت مالیات بر درآمد

مجلس شوراي اسلامي

با تصویب مجلس شورای اسلامی، سرمایه‌گذارانی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس، ماده(138) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن به تصویب مجلس رسید.

بر اساس این مصوبه، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی

می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده، تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

از 217 نماینده حاضر در جلسه، 171 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

انتهای پیام

کد N652217