صائب عریقات:

فلسطین در حال بررسی گزینه رجوع به دیوان لاهه است

سیاسی

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که تصویب نشدن طرح فلسطین در شورای امنیت به معنای اعطای چراغ سبز به اسرائیل برای ادامه تجاوزات خود علیه مردم فلسطین و مقدسات است.

به گزارش خبرگزاری، "صائب عریقات" یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در دور پیشین مذاکرات سازش در گفتگو با الیوم السابع اعلام کرد که شکست طرح فلسطین در سازمان ملل توسط آمریکا بمثابه بی توجهی به قوانین بین المللی است .

وی همچنین تاکید کرد به تصویب نرسیدن طرح پیشنهادی فلسطین در شورای امنیت به معنای اعطای چراغ سبز به اسرائیل برای ادامه تجاوزات این رژیم علیه فلسطینیها و هتک حرمت مقدسات دینی محسوب می شود.

وی همچنین تاکید کرد که فلسطین در واکنش به اقدام اخیر آمریکا در شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی رجوع خواهد کرد.

عریقات همچنین از برگزاری یک نشست فوق العاده طی صبح امروز به منظور بررسی اقدامات و گزینه های دیگر پس از به تصویب نرسیدن طرح فلسطین از جمله رجوع به سازمانهای بین المللی خبر داد.

شایان ذکر است، طرح پیشنهادی فلسطین مبنی بر توقف اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی 1967 در شورای امنیت نیمه شب گذاشته به رای گذاشته شد و از میان 15 کشور، هشت کشور از جمله فرانسه و چین رای مثبت، آمریکا و استرالیا رای منفی و پنج کشور از جمله انگلیس به این طرح رای ممتنع دادند