بازدید روحانی از ناوشکن جماران/ رئیس جمهور به جاسک رفت

حسن روحانی,سفرهای استانی دولت

فارس نوشت:

رئیس جمهور دقایقی پیش بر روی عرشه ناو جماران حاضر شد.

دکتر حسن روحانی دقایقی پیش در جریان سفر به جاسک برای بازدید از تجهیزات نظامی دریایی بر روی عرشه ناوشکن حاضر شد.

یادآور می‌شود طی روزهای اخیر مانور محمد رسول الله در بخش سواحل جنوبی شرقی در حال برگزاری است.

رئیس جمهور در راستای حضور در این مانور به جاسک سفر کرده است.

 


23231

 

کد N652057