ابراز آمادگی قزاقستان برای میانجیگری در بحران اوکراین

سیاسی

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان برای حل بحران اوکراین ابراز آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر ریاست جمهوری قزاقستان با صدور بیانیه ای برای میانجیگری در بحران اوکراین و برگزاری نشست در این زمینه با حضور دو طرف بحران ابراز آمادگی کرد.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرده که این مذاکرات در آینده نزدیک بر اساس توافق "نرماندی" با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان برگزار خواهد شد.