فیلم/ کشف پنج دستگاه خوروی حامل موشک توسط ارتش سوریه

سیاسی

گروه بین الملل: ارتش سوریه اخیرا پنج دستگاه خودروی حامل موشک و خمپاره در حومه شرقی را کشف وضبط کرد.

فیلم/ کشف پنج دستگاه خوروی حامل موشک توسط ارتش سوریهگروه بین الملل: ارتش سوریه اخیرا پنج دستگاه خودروی حامل موشک و خمپاره در حومه شرقی را کشف وضبط کرد.