هاآرتص اذعان کرد؛

آسیب پذیری تاسیسات حساس اسرائیل در برابر حملات موشکی

سیاسی

حسابرسی دولتی رژیم صهیونیستی خلاصه ای از یک گزارش مفصل درباره حمایت از امنیت اسرائیل را منتشر کرد که آسیب پذیری تاسیسات حساس این رژیم در برابر حملات موشکی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی "هاارتص" امروز در گزارشی به قلم "گیلی کوهن" نوشت بسیاری از تاسیسات حساس اسرائیل هنوز در برابر حملات موشکی و تروریستی آسیب پذیرند.

بر اساس این گزارش، حسابرسی دولتی اسرائیل روز دوشنبه گزارش کرد سه سال و نیم پس از اظهارنظر وزرا درباره ضرورت محافظت از تاسیسات حساس، همچنان این تاسیسات در برابر حملات راکتی و موشکی آسیب پذیرند.

حسابرسی دولتی فقط خلاصه ای از گزارش مفصلی درباره حمایت از امنیت اسرائیل را منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است چندین نقصی که در گزارش های گذشته به آنها اشاره شده است، همچنان اصلاح نشده اند و اکثر توصیه هایی که کمیته وزرای امور داخلی در ماه مه سال 2011 درباره ضرورت حفاظت از تاسیسات حساس ارائه کرده بودند نیز اجرایی نشده اند.

در این گزارش آمده است فقط تعداد اندکی از تاسیساتی که حساس و نیازمند محافظت اعلام شده اند، تدابیر امنیتی برای آنها مشخص شده است. با این حال بررسی های دیگر نشان می دهد در این زمینه پیشرفت هایی حاصل شده است.

در گزارش حسابرسی دولتی اسرائیل همچنین آمده است که ارتش نتوانسته است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده نیروهای ذخیره خود را آموزش دهد. این گزارش همچنین نشان می دهد نواقص بسیاری در نگه داری تجهیزات در واحدهای ذخیره ارتش وجود دارد به نحوی که این نگرانی وجود دارد که در صورت ضرورت دیگر نتوان از آنها استفاده کرد.