هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به مراکز آموزشی

سیاست داخلی

مراکز آموزشی باید در خصوص تامین و تخصیص بودجه مراکز تحت امر و نظارت برابر تعرفه مصوب ابلاغی سازمان مرکزی در مورد ارائه خدمات آموزشی (نظری و عملی) استاندارد اقدام نمایند.

تعزیرات حکومتی کرمانشاه در اطلاعیه ای به مراکز آموزشی انتفاعی و غیرانتفاعی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مراکز فنی و حرفه ای، آموزشگاه های رانندگی و سایر مراکز آموزشی خصوصی در مورد رعایت تعرفه های مصوب هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: مراکز آموزشی باید در خصوص تامین و تخصیص بودجه مراکز تحت امر و نظارت برابر تعرفه مصوب ابلاغی سازمان مرکزی در مورد ارائه خدمات آموزشی (نظری و عملی) استاندارد اقدام نمایند.


این اطلاعیه می افزاید: در صورت اعتراض و یا شکایت اولیاء، دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان و اثبات تخلف برابر مواد 18 قانون تعزیرات حکومتی و90 و 91 قانون نظام صنفی و 18 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 39 و 40 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشت و درمان با اشخاص خاطی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی برخورد و به جبران خسارات وارده مادی و معنوی الزام و اعمال قانون خواهد شد.


اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه در پایان اطلاعیه خود، اشاره کرده است: انتظار می رود مدیران مراجع و مراکز آموزشی، نظارت ویژه ای را بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اعمال دارند و سامانه پیامک 30009651 برای انعکاس هر گونه ابهام یا تخلفی در مباحث اخذ وجه اضافه وعدم رعایت ضوابط بهداشتی و آموزشی به شهروندان اعلام می شود

کد N649887