دیدار دبیر اجرایی سازمان بین الدولی توسعه ایگاد با امیر عبداللهیان

سیاست خارجی

در این دیدار راه‌های عملی توسعه و گسترش همکاری‌های ایران و ایگاد در آفریقا ازجمله در زمینه کشاورزی، اجرای طرح های آب، برق و آبخیزداری و همچنین حمایت ایران از عملیات حفظ صلح در شرق آفریقا بررسی شد.

محبوب معالیم؛ دبیر اجرایی «سازمان بین الدولی توسعه» موسوم به «ایگاد» ظهر امروز با حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار نمود.

به گزارش ایلنا؛ در این دیدار طرفین راه‌های عملی توسعه و گسترش همکاری‌های ایران و ایگاد در آفریقا از جمله در زمینه کشاورزی، اجرای طرح‌های آب، برق و آبخیزداری و همچنین حمایت ایران از عملیات حفظ صلح در شرق آفریقا را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند.

امیر عبداللهیان در این دیدار بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از رشد و امنیت پایدار در شرق آفریقا تاکید کرد.

دبیر اجرایی سازمان بین الدولی توسعه نیز همکاری‌های بین جمهوری اسلامی ایران و ایگاد را حائز اهمیت برشمرد.

در این دیدار نحوه تنظیم سند تعیین کننده چهارچوب همکاری‌های ایران و ایگاد مورد توافق طرفین قرار گرفت.

قابل ذکر است ایگاد، سازمان همکاری اقتصادی منطقه شاخ آفریقا است که کشورهای اتیوپی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، اوگاندا، کنیا، جیبوتی و اریتره را در بر می گیرد.

کد N649416