توصیه‌های رهبر انقلاب برای بازسازی بم به روایت سعیدی‌کیا:

تدبیر رهبر انقلاب برای بازسازی بم چه بود

کد N649389