زاکانی:

مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اهتمام ویژه و فراجناحی را می طلبد

سیاسی

​ساری - دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اهتمام ویژه و فراجناحی را می طلبد گفت: متاسفانه با مفاسد اقتصادی برخورد شعاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: احمدی نژاد دیگر کامروایی در حوزه سیاست نخواهد داشت زیرا در سال ۸۴ وقتی موفق شد که خود را نمادی از اصولگرای خدمتگزار معرفی کرد که مردم به وی اقبال نشان داند.

وی اظهارداشت: اما احمدی نژاد در مسیر خدمتگزاری به گونه ای عمل کرد که از اهداف اصولگرایی فاصله داشت.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد هیچگاه نگفت من اصولگرا هستم ولی خود را منسبت به این جریان می دانست گفت: احمدی نژاد اقبالی برای بازگشت به عرصه سیاسی ندارد.

وی ادامه دارد: همچنین تلاش هایی دارد تا با گروههای دوم خرداد نیز نشست هایی داشته باشد اما اعتقادی برای حضور وی در عرصه ندارم.

زاکانی درباره فساد گفت: فساد چپ و راست نمی شناسد زیرا آدم فاسد، فاسد است و تاکنون برخورد اصولی و مبنایی با مفاسد اقتصادی نشده است و بیشتر برخوردها شعاری بوده است.

وی در پاسخ به اینکه مجلس برای برخورد با فساد چه کرده است، گفت: یکی از وظایف خود را مواجهه با مفاسد اقتصادی می دانیم و مواجهه سیاسی با فساد از آسیبهاست.

وی گفت: در بحث بیمه ایران، برخورد با مرتضوی، فساد سه هزار میلیارد تومانی و واگذاری سایپا سعی کردیم وارد شویم.

زاکانی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اهتمام ویژه و فراجناحی را می طلبد و متاسفانه با مفاسد اقتصادی برخورد شعاری می شود.

وی درباره فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق تحقیقی که کردم این یک برخورد کاملا سیاسی است و به نوعی مواجه سیاسی با جریان بیداری است.