رضائی:

طراحان فتنه 88 برای تسخیر انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند

سیاسی

بوشهر - معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: طراحان فتنه 88 برای تسخیر انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر دوشنبه در همایش شکوه بصیرت در بوشهر به تشریح فتنه سال 88 پرداخت و اظهار داشت: دشمن برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای ایجاد انحراف در اسلام و نابودی انقلاب اسلامی داشتند و با این هدف وارد صحنه شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان از همان روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب در تلاش بودند، تصریح کرد: در سال 88 دشمن از همه ظرفیت‌ها برای تسخیر انقلاب اسلامی استفاده کرد.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنان با استفاده از برخی عناصر می‌خواسند با کشاندن مردم به خیابان‌ها انتخابات را باطل کنند، افزود: دشمن می‌خواست با نمادسازی از انقلاب، در ایران نیز به شکل اروپا یک انقلاب مخملی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه تدابیر و هوشیاری مقام معظم رهبری و بصیرت ملت بزرگ ایران مانع از دست‌یابی دشمنان به اهدافشان شد، بیان داشت: فتنه گران در جریان انتخابات 88 کمیته صیانت از آرا را مطرح کردند تا مجریان انتخابات در کشور را بی‌اعتبار جلوه دهند.

رضائی با بیان اینکه اصل طراحی فتنه از یک جریان بیرونی با استفاده از افراد درونی در راستای براندازی نظام فعالیت می‌کرد، افزود: سران فتنه بازیگران این سناریو بودند.

وی ششم دیماه و توهین به پرچم امام حسین و آتش زدن این پرچم و همچنین حمله به هیئت‌های مذهبی را به عنوان نقطه اوج فتنه مطرح کرد و بیان داشت: دشمن در این روز برای اصل انقلاب و نهضت عاشورا برنامه‌ریزی کرده بود و موضوع انتخابات دیگر مطرح نبود.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه فتنه‌ها همچنان ادامه دارد، اذعان داشت: دشمن با هدف ضربه زدن به این نظام و انقلاب فتنه‌های متعددی را طراحی می‌کند.