معاون سازمان انرژی اتمی:

50 دیپلمات ایرانی از تاسیسات فوردو بازدید می کنند

سیاست خارجی

هدف از این بازدید را تعامل هر چه بیشتر سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و آشنایی بیشتر دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه در حوزه فناوری‌های جدید و ارائه اطلاعات است.

معاون سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: 50 نفر از دیپلمات‌ها و مدیران وزارت خارجه که برخی از آنها سفرای جدید کشورمان در دیگر کشورها هستند، از تاسیسات هسته‌ای فوردو بازدید به عمل آوردند.

به گزارش ایلنا؛ اصغر زارعان٬ معاون سازمان انرژی اتمی هدف این بازدید را تعامل هر چه بیشتر سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و آشنایی بیشتر دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه در حوزه فناوری‌های جدید و ارائه اطلاعات ذکر کرد.

کد N648319