فرمانده نیروی دریایی ارتش

نیازی به حضور بیگانگان برای تامین امنیت منطقه نیست

سیاست داخلی,رزمایش محمد رسول الله

این رزمایش پیام دوستی و صلح برای کشورهای جهان دارد و نشان می دهد ما برای تامین امنیت منطقه برای خود و با همکاری کشورهای منطقه زیر سایه وحدت اسلامی هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دریای عمان و تنگه هرمز از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان هستند و اقتصاد جهان از آنها عبور می کند٬ گفت: بنابراین این مناطق نیازمند امنیت و ثبات کامل است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب الله سیاری، هدف از رزمایش محمد رسول الله (ص) را نشان دادن قدرت ایران و ایجاد صلح زیر سایه وحدت اسلامی عنوان کرد و گفت: این رزمایش پیام دوستی و صلح برای کشورهای همسایه در منطقه و حتی کشورهای خارج از منطقه دارد و نشان می دهد که ما برای تامین امنیت منطقه برای خود و با همکاری کشورهای منطقه زیر سایه وحدت اسلامی هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نیازی به حضور بیگانگان برای تامین امنیت منطقه نیست٬ افزود: دریای عمان و تنگه هرمز از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان هستند و اقتصاد جهان از آنها عبور می کند بنابر این این مناطق نیازمند امنیت و ثبات کامل است. ما با برگزاری این رزمایش به همه اعلام می کنیم که مطمئن باشید امنیت در این منطقه برقرار است و کسی نمی تواند آن را بر هم بزند.

 

کد N648308